Mint ismeretes, az Európai Bizottság 2020 decemberében előterjesztette a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabálycsomagot, amely a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabályt és a digitális piacokról szóló jogszabályt foglalta magában. Ez az alappillére a digitális ágazatra vonatkozó szabályozásnak, amely biztosítja, hogy a digitális ágazat tiszteletben tartsa az európai értékeket és az európai modellt, és egy olyan keretet teremt, amely igazodik a digitális óriásvállalatok által a gazdaságainkra és a demokráciánkra gyakorolt hatásokhoz.

A tagállamok 2021. november 25-én – kevesebb mint egy évvel azután, hogy a Tanácsban megkezdődtek a tárgyalások – egyhangúlag megállapodtak a digitális piacokról szóló jogszabályra vonatkozó tanácsi álláspontról. Most március végén pedig, mint ahogyan arról a Computerworld és a PC World is beszámolt, ideiglenes politikai megállapodásra is jutottak. A még hátralévő technikai munka eredményeképpen a jogszabályi szöveget az elkövetkező napokban fogják véglegesíteni, melynek köszönhetően a digitális ágazatot nagyobb méltányosság és fokozottabb verseny fogja jellemezni.

Mely platformok minősülnek kapuőrnek?

A Tanács és az Európai Parlament egyetértett abban, hogy egy platform abban az esetben minősüljön kapuőrnek („gatekeeper”), ha egyrészről az elmúlt három évben legalább 7,5 milliárd EUR éves forgalmat bonyolított az Európai Unión (EU) belül vagy a tőkepiaci értéke legalább 75 milliárd EUR, másrészről pedig havonta legalább 45 millió végfelhasználóval és legalább 10 000 üzleti felhasználóval rendelkezik az EU-ban.

Emellett a platformnak legalább három tagállamban kell ellenőrzést gyakorolnia egy vagy több alapvető platformszolgáltatás („core platform service”) felett. Ezek az alapvető platformszolgáltatások magukban foglalják a piactereket és az alkalmazás-áruházakat, a keresőmotorokat, a közösségi hálózatokat, a felhőalapú szolgáltatásokat, a hirdetési szolgáltatásokat, a hangasszisztenseket és a webböngészőket.

A rendeletben megállapított szabályok arányosságának biztosítása érdekében a kkv-k – a kivételes esetektől eltekintve – nem minősíthetők kapuőrnek. A kötelezettségek progresszív jellegének biztosítása érdekében létrejön az „új kapuőr” kategóriája is: ez lehetővé teszi majd a Bizottság számára, hogy bizonyos kötelezettségeket rójon azokra a vállalatokra, amelyek versenyhelyzete bizonyított, de még nem fenntartható.

A kapuőröknek:

 • biztosítaniuk kell a felhasználók ahhoz való jogát, hogy a feliratkozási feltételekhez hasonló feltételek mellett leiratkozhassanak az alapvető platformszolgáltatásokról
 • a legfontosabb szoftverek (pl. a webböngészők) esetében: tilos az operációs rendszer telepítésekor alapértelmezettként kötelezővé tenniük e szoftverek használatát
 • biztosítaniuk kell azonnali üzenetküldő szolgáltatásaik alapvető funkcióinak interoperabilitását
 • lehetővé kell tenniük az alkalmazásfejlesztők számára, hogy tisztességes feltételek mellett hozzáférjenek az okostelefonok kiegészítő funkcióihoz (pl. NFC csip)
 • hozzáférést kell biztosítaniuk az eladók számára a platformon nyújtott marketing-, illetve hirdetési teljesítményükre vonatkozó adatokhoz
 • tájékoztatniuk kell az Európai Bizottságot az általuk végrehajtott felvásárlásokról és egyesülésekről

Mindazonáltal a kapuőrök:

 • nem sorolhatják előbbre saját termékeiket vagy szolgáltatásaikat más piaci szereplőkéinél (önpreferencia)
 • a valamely szolgáltatás során gyűjtött személyes adatokat nem használhatják fel más szolgáltatás céljára
 • nem állapíthatnak meg tisztességtelen feltételeket az üzleti felhasználók számára
 • nem telepíthetnek elő bizonyos szoftveralkalmazásokat
 • nem írhatják elő az alkalmazásfejlesztők számára, hogy az alkalmazásoknak az alkalmazás-áruházakban való szerepeltetése feltételeként bizonyos szolgáltatásokat (például fizetési rendszer vagy azonosítási szolgáltatás) vegyenek igénybe

Mi történik, ha a kapuőr nem felel meg a szabályoknak?

Ha a kapuőr megsérti a jogszabályban meghatározott szabályokat, azt kockáztatja, hogy évi teljes globális árbevételének 10%-áig terjedő mértékű pénzbírságot kell fizetnie. Visszaesés esetén pedig az évi teljes globális árbevétel 20%-áig terjedő mértékű bírság is kiszabható.

Abban az esetben, ha a kapuőr rendszeresen megsérti a digitális piacokról szóló jogszabályt, azaz nyolc év alatt legalább háromszor nem felel meg a szabályoknak, az Európai Bizottság piaci vizsgálatot indíthat, és szükség esetén magatartásbefolyásoló vagy szerkezeti korrekciós intézkedéseket rendelhet el.

Mi történik, ha a platform nem ért egyet a kapuőrnek minősítésével?

Ha egy platform megalapozott érvek alapján vitatja a kapuőrnek minősítését, megtámadhatja ezt a minősítést egy olyan konkrét eljárás keretében, amely lehetővé teszi a Bizottság számára az érvek megalapozottságának ellenőrzését.

Ki biztosítja, hogy a kapuőrök betartsák a szabályokat?

A belső piac magas szintű harmonizációjának biztosítása érdekében a rendelet végrehajtásáért felelős egyedüli szerv az Európai Bizottság. A Bizottság határozhat úgy, hogy párbeszédet kezdeményez a szabályozási intézkedésekről annak biztosítása érdekében, hogy a kapuőrök egyértelműen tisztában legyenek azokkal a szabályokkal, amelyeknek meg kell felelniük, valamint szükség esetén pontosíthatja, hogy miként kell alkalmazni azokat.

Az Európai Bizottság segítése és munkájának megkönnyítése érdekében tanácsadó bizottságot és magas szintű csoportot kell létrehozni. A tagállamok felhatalmazhatják a nemzeti versenyhatóságokat, hogy az esetleges jogsértések kivizsgálása céljából vizsgálatokat indítsanak, megállapításaikat pedig továbbítsák az Európai Bizottságnak.

Annak biztosítása érdekében, hogy a kapuőrök ne sérthessék meg a digitális piacokról szóló jogszabályban foglalt szabályokat, a rendelet a szabályok kijátszása elleni rendelkezéseket is tartalmaz.

Forrás: COMPUTERWORLD